JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

Pomiar małych prędkości obrotowych

Licznik UC4 ma podzakres "rpm"  przeznaczony do pomiaru prędkości obrotowej. Zakres mierzonych częstotliwości dla tego podzakresu wynosi od 60 do 9999 obr/min. Niekiedy zachodzi konieczność pomiaru mniejszych prędkości niż 60 obr/min. Mozemy wówczas  wykorzystać pomiar częstotliwości na zakresie "F-3", i pomiar przeskalować, czyli pomnożyć przez mnożnik np. 000.060 (wynik odczytamy w obr/min np. 60.00 dla częstotliwości wejściowej = 1Hz. i impulsatora 1 impuls / obrót ).
 
Wzór na prędkość obrotową rpm:       rpm [obr/min] = f [Hz] x 60

Ponieważ na zakresie "F-3" wynik wyświetlany jest w mHz, dlatego mnożnik jest 0.06 a nie 60 jak dla Hz.
Ustawiany mnożnik zależy od tego ile impulsów na obrót otrzymujemy z czujnika obrotów (impulsatora).
1 impuls / obrót = 000.060
2 impulsy / obrót = 000.030
3 impulsy / obrót = 000.020
4 impulsy / obrót = 000.015
5 impulsów / obrót = 000.012
7,8,9 impulów / obrót = nie można ustawić (można dla "F 0" )
10 impulsów / obrót = 000.006

Sygnał wejściowy musi być właściwie uformowany czyli mieć amplitudę 3V do 20V i nie może mieć zakłóceń o które łatwo przy pomiarach niskich częstotliwości. Do zmniejszenia zakłóceń można  wykorzystać prosty filtr RC montując go na wejściu miernika.

 
Ustawienie skalowania na 0.060 dla zakresu “F-3” (impulsator = 1 impuls / obrót)

1. Górnym przyciskiem (SW1) wybrać pomiar częstotliwości - z literka " F "
2. Dolnym przyciskiem (SW2) wybrać zakres pomiaru " F - 3 "
3. Wyłączyć zasilanie.
4. Wcisnąć i przytrzymać oba przyciski (SW1 +SW2)
5. Włączyć zasilanie.
6. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis [ UC 4 ] - puścić przyciski.
7. Poczekać ok. 3 sek. aż na wyświetlaczu pojawi się " SCAL " a następnie wyświetli się " 0.000 "
Musimy ustawić mnożnik na 0.060. Cyfrę mocniej podświetloną możemy zmieniać klawiszem
SW2 (dolnym) a zatwierdzić ustawienie i przejść do następnej cyfry - klawiszem SW1. Czyli:
8. Nacisnąć SW1 - przechodzimy do ustawiania cyfry drugiej od prawej strony (pierwsza była OK).
9. Kilkakrotnie nacisnąć SW2 aż ustawimy cyfrę 6.
10. Zatwierdzić, naciskając SW1. I to już prawie wszystko, musimy tylko wyjść z trybu programowania.
11. Naciskamy SW1 4 razy aż pojawi się " OFFS " a następnie " Sub "
12. Wyłączyć zasilanie, zmiana skalowania została zapamiętana
Jeżeli mnożnik na danym zakresie jest inny niż "1" wówczas na krótko wyświetli się " -SO-" 
impulsator 1 imp./obr >> 1500 obr/min = 25Hz, mnożnik = 000.060
impulsator 2 imp./obr >> 1500 obr/min = 50Hz, mnożnik = 000.030
impulsator 4 imp./obr >> 1500 obr/min = 100Hz mnożnik = 000.015
Po ustawieniu skalowania dla zakresu "F-3", pomiary prędkości obrotowej wykonujemy  oczywiście na zakresie "F-3".

 
Przykład pomiaru obrotów z wykorzystaniem czujnika Halla
 
 
 
Unipolarny czujnik halla po włączeniu zasilania, gdy magnes jest oddalony od czujnika, ma na wyjściu napięcie +5V. Zbliżenie czujnika do bieguna "N" magnesu zmienia napięcie wyjściowe na +0V.  Odsunięcie magnesu od czujnika, ustawi z powrotem na wyjściu +5V.
 
UWAGA ! odwrócenie czujnika spowoduje że będzie reagował na zamienione bieguny !

W przypadku mierzenia małych prędkości obrotowych dobrze jest wykorzystać drugi magnes który powoduje że otrzymamy 2 impulsy na 1 obrót przez co czas odświeżania pomiaru jest krótszy. Drugi magnes poprawia również symetrię układu (wyważenie). Magnesy należy wkleić dokładnie co 180 stopni po uprzednim oznaczeniu na nich biegunów.
Jeżeli wykorzystamy 2 magnesy, należy odpowiednio ustawić skalowanie pomiaru. Płytka pośrednicząca (HL310116) może służyć również do  oznaczenia biegunów magnesu. Jeżeli po zbliżeniu magnesy do czujnika dioda LED gaśnie - to jest to biegun "N". Przed wklejeniem magnesów lepiej praktycznie sprawdzić poprawność montażu. Magnesy można umieścić na obwodzie koła lub na jego płaszczyźnie.

Odległość magnesów od czujnika nie może być zbyt duża bo czujnik nie zareaguje. Praktycznie odległość między 4 a 10mm jest właściwa. Sposób mocowania czujnika powinien zapewnić możliwość  zmiany odległości.
 


Cena : PLN