JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

Wyłącznik W51

 


 
Wyłącznik akumulatora W51

Wyłącznik W51 służy do automatycznego odłączenia odbiornika od akumulatora, gdy ten rozładuje się poniżej zaprogramowanego progu UL. Drugą funkcją wyłącznika może być sterowanie przełączaniem dużego prądu do (50A) za pomocą napięcia lub ręcznie. Jako element włączający zastosowano tranzystory mosfet o b. małej rezystancji.
W porównaniu z wyłącznikiem przekaźnikiowym, W51 pobiera również mniejszy prąd. Przykładowo typowy przekaźnik 50A pobiera 150mA a rezystancja styków wynosi 10-30mR. Dla W51 te wartości to odpowiednio 4mA i 5mR.
Wyłącznik ma wbudowany czujnik zwarcia, oraz czujnik termiczny które dodatkowo chronią obwód w przypadku ewentualnej awarii.
Z prawej strony wyświetlacza umieszczono zieloną diodę LED która sygnalizuje włączenie tranzystorów.
W menu możemy zaprogramować szereg parametrów sterujących pracą urządzenia takich jak:
- próg odłączania odbiorników,
- próg ponownego włączenia,
- czas pracy sygnalizatora akustycznego itp.
Cały wyłącznik jest umieszczony w niewielkiej, aluminiowej obudowie (40x20x80mm) z wyświetlaczem LED który służy do odczytu napięcia akumulatora oraz programowania. Programowanie odbywa się za pomocą jednego klawisza umieszczonego z prawej strony wyświetlacza.
Miernik ma 2 wejścia pomiaru napięcia: "in1" z przewodu nr.1 (prądowego) oraz "in2" z przewodu nr.4 (pomiarowego).  Wejście "in2" może być wykorzystane do bezpośredniego pomiaru napięcia na akumulatorze w celu uniknięcia błędu spadku napięcia na przewodzie prądowym. Zmiana wejścia sterującego pracą miernika  jest możliwa w MENU, natomiast podgląd napięcia na wejściach "in1" / "in2" uzyskamy naciskając krótko klawisz na wyświetlaczu miernika.
 Podstawowy  schemat podłączenia wyłącznika W51
UWAGA: jeżeli obciążenie ma charakter indukcyjny np. silnik, 
wówczas konieczna jest dodatkowa dioda zabezpieczająca "DZ".
Np. Dioda transil 33V do 39V, 1.5kW, jednostronnaZastosowanie:
  • Automatyczna ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem.
  • Przełączanie dużych prądów (do 50A) sygnałem elektrycznym lub ręcznie.

Właściwości:
  • Prąd przełączany do 50A (ciągły)
  • Programowane napięcie odłączenia odbiorników od akumulatora
  • Programowane napięcie ponownego włączenia odbiorników po naładowaniu akumulatora.
  • Sygnalizacja akustyczna zbliżania się do progu wyłączenia.
  • Dioda LED (zielona) sygnalizuje włączenie odbiorników.
  • Czujnik zwarcia.
  • Zabezpieczenie termiczne

Wyłącznik W 51 widok od strony kabli

DANE TECHNICZNE
 Zasilanie:  5.5 do 30V (przewód czerwony nr.1)
 Prąd pobierany (bez obciążenia)  SW1-ON = 4mA   SW1- OFF = 30uA;
 Zakres pomiaru napięcia wejście IN1:  5.5V do 30V DC (przewód czerwony nr.1)
 Zakres pomiaru napięcia wejście IN2:  0V do 30V DC (przewód żółty nr.4)
 Rozdzielczość pomiaru:  0.1V
 Max. niedokładność pomiaru napięcia:  2% +/- 1 cyfra
 Maksymalny prąd przełączany:  50A - praca ciągła
 Minimalny prąd przełączany:  0A
 Rezystancja tranzystorów przełącznika:  0.002 ohma
 Rezystancja całkowita (z kablami):  0 .005 ohma
 Wyświetlacz:  LED 10mm, 3 cyfry, czerwony
 Wymiary (bez kabli) :  40mm (width) x 20mm (height) x 80mm (depth)
 Waga:  ok. 120g

PROGRAMOWANIE
Miernik programujemy za pomocą jednego klawisza (SW) umieszczonego obok wyświetlacza . Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. spowoduje wejście w tryb programowania (na wyświetlaczu pojawi się pierwsza pozycja MENU czyli " UL" ).  Teraz każde, krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje przeskok do następnej pozycji MENU w kolejności przedstawionej w tabeli poniżej. Z lewej strony tabeli podano symbole jakie pojawiają się na wyświetlaczu w trakcie programowania. Dłuższe przytrzymanie klawisza na ustawionej pozycji umożliwi jej edycję.


Symbol  MENU  Ustawienie 
fabryczne
 zakres
ustawiania
UL  ustawianie dolnego progu alarmu [V]  11.5V  0.0 - 30.0 V
UH  ustawianie górnego progu alarmu [V]  15.0V 0.0 - 30.0 V
- - -  wyjście z MENU    
dEL  opóźnienie wyłączenia odbiorników po przekroczeniu UL [sek]  6 sek. 0 - 199 sek.
dur  czas trwania alarmu akustycznego [min] 5 min.  0 - 199 min.
dbU  różnica napięcia między zadziałaniem alarmu
 akustycznego a wyłączeniem odbiorników. [V]
0.3V  +/- 0.0 - 9.9 V
- - -  wyjście z MENU    
Uin  wybór wejścia in1 lub in2, które ma sterować wyłącznikiem in1 in1 / in2 
SLE  usypianie wyświetlacza po 30sek. OFF on / OFF
- - -  wyjście z MENU 2 min.  0 - 199 min 
Ah  próg wyłączenia po przekroczenia prądu [ * 15A] 6 = 90A  0 - 9 (*15A) 
At  opóźnienie wyłączenia po przekroczenia prądu [ * 2.5ms] 5=12.5ms  0 - 9 (*2.5ms) 
dEF  powrót do ustawień fabrycznych    
- - -  wyjście z MENU    


    instrukcja W51pdf

Cena : 146,00 PLN

  w51_pdf.pdf