JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

V35AC - True RMS DC

 Właściwości: (Woltomierz V35AC true RMS DC)
 • Dostępne 2 wersje miernika: bez alarmu i z alarmem (wersja /AL)
 • Zakres pomiaru napięcia zmiennego AC: 35V .
 • Zakres pomiaru napięcia stałego DC: +/-50V .
 • Całkowity zakres pomiaru TRUE RMS AC+DC: +/-50V
 • Pomiar  napięcie sieci 230V po zastosowaniu dzielnika napięcia.
 • Programowalny alarm akustyczny przekroczenia zadanych progów napięcia (wersja /AL).
 • Progi alarmu (górny i dolny) ustawiane w zakresie 0V - 50V co 0,1V (wersja  /AL)
 • Regulacją głośności i czasu trwania alarmu (wersja  /AL).
 • 3 - stopniowa regulacja jasności wyświetlaczy + wygaszenie.
 • Bardzo prosty sposób programowania i regulacji miernika 1 przyciskiem (wersja /AL)
 • Przeznaczony do pracy ciągłej.
 • Do wyboru kolor i wielkość wyświetlacza LED
   

Zastosowanie:
 • Kontrola napięcia AC/DC w tym, dla przebiegów  odkształconych ze składową stałą
 • Sterowniki / prostowniki tyrystorowe
 • Sterowniki PWM
 • Kontrola napięcia sieci 230V - po dodaniu symetrycznego dzielnika napięcia.
 • Powiadamianie o spadku lub wzroście napięcia AC/DC do ustalonych poziomów (wersja /AL)
Opis: TRUE RMS oznacza "prawdziwą wartość skuteczną" napięcia i z definicji określa taką wartość napięcia stałego która na danej rezystancji powoduje ten sam skutek cieplny co mierzony przebieg.Na ogół woltomierze są skalowane w wartościach RMS ale mierzą napięcie średnie. Większość mierników AC w ogóle nie uwzględnia składowej stałej (odcina kondensatorem, nawet mierniki opisane jako TRUE RMS). Pomiar TRU RMS DC jest nieocenioną własnością w przypadku przebiegów odkształconych, zawierających składową stałą. Poniżej tabelka z porównaniem wyników otrzymanych przy pomiarze przebiegu TTL różnymi miernikami (metodami).
 


Miernik polecany jest szczególnie do urządzeń ze sterownikiem PWM lub tyrystorowym.Typowy zakres częstotliwości pracy to 0 - 200Hz. Dostępna jest wersja z separacją galwaniczną obwodu pomiaru od obwodu zasilania ale na ogół nie jest to wymagane, gdyż układ zasilania miernik jest najczęściej niezależny. Miernik można wykorzystać do pomiaru napięcia sieci 230V po zastosowaniu symetrycznego, bezpiecznego, dzielnika napięcia (schemat w opisie miernika "pdf").


DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 6V8 - 37V DC
Prąd pobierany: od 6mA do 45mA (zależy od napięcia zasilania)
Zakres pomiaru DC: 0V ...+/- 50V  DC
Zakres pomiaru AC: 0V ...      35V AC
Całkowit zakres pomiaru AC + DC: +/- 50Vpp
Sposób pomiaru napięcia: pomiar TRUE RMS DC
Częstotliwość próbkowania: 2kHz
Częstotliwość pracy: 0Hz - 200Hz
Max. niedokładność: +/- 5% +/- 2 cyfry
Rezystancja wejściowa: 91k
Rozdzielczość pomiaru: 0,1V
Wyświetlacz: 3 cyfry LED 10mm lub LED 14mm
Kolor wyświetlacza: zależy od wielkości LED i obudowy


ALARM: Miernik V35AC/AL potrafi sygnalizować (sygnałem akustycznym) przekroczenie zadanych progów napięcia. Są dwa niezależnie ustawiane progi napięcia: dolny - UL i górny UH. Np. przy rozładowaniu akumulatora alarm włączy się gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej wartości dolnego progu lub, w przypadku ładowania akumulatora, po przekroczeniu ustawinego górnego progu napięcia. Funkcja ta może być przydatna również   przy segregowniu elementów elektronicznych np. diod zenera, baterii itp. Przy ustawianiu progów należy pamiętać że próg górny UH musi mieć większą wartość niż dolny UL. Próba błędnego wpisania powoduje wyświetlenie błędu.


Regulacja jasności: Miernik ma 3 poziomy jasności świecenia wyświetlacza + wygaszenie. Każde krótkie (poniżej 2sek.) naciśnięcie klawisza powoduje zmniejszenie jasności w cyklu zamkniętym tzn. że naciśnięcie klawisza przy wygaszeniu spowoduje powrót do jasności maksymalnej. Miernik zapamiętuje ustawioną jasność i po wyłączeniu zasilania do niej powraca. Zmniejszenie jasności powoduje również zmniejszenie poboru prądu. Dla wskazania 12V są to w przybliżeniu następujące wartości: 29mA / 16mA / 6,5mA / 5.5mA. Gdy miernik jest w trybie wygaszenia to jednokrotne naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie wartości napięcia na ok. 2 sek i powrót do stanu wygaszenia. Dwukrotne naciśnięcie przywraca świecenie ciągłe.


Montaż:  Miernik można zamontować w osobnej obudowie lub bezpośrednio w urządzeniu z którym współpracuje. Do miernika dołączone są śruby i tulejki. Dodatkowo (nie ma w komplecie) oferujemy zestaw montażowy czyli płytkę z szarej pleksy  śruby, tulejki + szablon ułatwiający wycięcie otworów w obudowie.
Szablony do wycięcia otworów montażowych  znajdują się w zakładce "Porady praktyczne"

PROGRAMOWANIE: Miernik w wersji z alarmem ma możliwość zaprogramowania niektórych parametrów. Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. powoduje wejście do Menu. Teraz każde naciśnięcie klawisza spowoduje przeskok do następnej wartości w MENU w/g kolejności przedstawionej poniżej:


MENU
Wyświetlany symbol Funkcja
OFF wyłączenie alarmu
on włączenie alarmu
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
UL ustawianie dolnego progu alarmu
UH ustawianie górnego progu alarmu
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
SLO opóźnienie włączenia alarmu
FAS alarm bez opóźnienia
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
SHo alarm krótki, trwa 2min.
PEr alarm długi, trwa do wyłączenia
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
b0 wyłączenie buzera (sygnalizatora)
b1 głośność sygnalizatora mała
b2 głośność sygnalizatora średnia
b3 głośność sygnalizatora większa
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
bE0 wyłączenie sygnału klawisza
bE1 włączenie sygnału klawisza
W trakcie poruszania się po MENU zauważymy że niektóre opcje są podświetlone jaśniej inne ciemniej. Jaśniejsze podświetlenie oznacza opcję aktualnie aktywnąinstrukcja V35AC  ok. 130kB
Cena : 57 PLN

  Instrukcja V35AC
Akcesoria Cena
Dzielnik napięcia DN400 10,00 PLN
Dzielnik napięcia DN600 12,00 PLN