JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

VTA25Ne woltomierz + amperomierz +/-25A + Ah

 
  
VTA 25Ne/14R 

.

Zastosowanie:
 • Prostowniki do ładowania akumulatorów.
 • Kontrola ładowania / rozładowania akumulatorów.
 • Samochodowe instalacje HHO
 • Kontrola prądu foto ogniw.
 • Zasilacze DC
 • Według pomysłu użytkownika.
 
Właściwości:
 • Pomiar napięcia stałego od 7V do 37V
 • Pomiar prądu stałego do +/-25A
 • Pomiar amperogodzin do 150Ah
 • 3 - stopniowa regulacja jasności wyświetlacza.
 • Łatwe podłączenie i montaż.
 • Mały pobór prądu.
 • Nie wymaga baterii zasilającej.
 • Odporny na omyłkowe, odwrotne podłączenie.
 
OPIS:
Miernik VTA25Ne jest połączeniem woltomierza i amperomierza z dodatkową funkcją pomiaru ilości amperogodzin jakie zostały pobrane z akumulatora lub dostarczone akumulatorowi przy ładowaniu. Ma 3 kanały pomiarowe:
(ch1 - U ) pomiar napięcia od 7V do 37V
(ch2 - A ) pomiar prądu od 0A do +/-25A
(ch3 - Ah ) pomiar amperogodzin max. 150Ah
Może pracować jako miernik 3 kanałowy, 2 kanałowy lub jedno kanałowy. Oznacza to, że kanał niepotrzebny, np. amperogodzin, możemy wyłączyć i wówczas nie pojawia się on przy przełączaniu kanałów. Miernik jest przystosowany do montażu w obudowie KM61. Inna wersja miernika, VTA25Nu, pozwala sterować przekaźnikiem zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami, np wyłączać ładowanie gdy akumulator osiągnie odpowiednie napięcie. Rezystor pomiarowy prądu (bocznik) należy podłączyć w ujemnej gałęzi prądu. Przepływ prądu "w drugą stronę" jest sygnalizowany zapaleniem się diody "-" umieszczonej z lewej strony wyświetlacza. Zmiana wskazań prąd / napięcie i regulacja jasności realizowana jest za pomocą przycisku z prawej strony wyświetlacza.
 

     
 VTA25Ne/14R  bez filtra optycznego (pleksy)

 


Zmiana wskazań: napięcie / prąd / Ah.
Przy pracy wielokanałowej każde krótkie naciśnięcie klawisza powoduje zmianę wyświetlanego kanału pomiaru. Wyświetlenie zmierzonej wartości jest poprzedzone wyświetleniem sygnatury kanału.
Fabrycznie miernik ma aktywne 3 kanały pomiaru + pozycja " A-U " która włącza automatyczną zmianę kanałów.
-U-  kanał pomiaru napięcia
-A-  kanał pomiaru prądu
Ah  licznik amperogodzin
A-U tryb automatycznej zmiany kanału co 4 sek. Ta sygnatura pojawi się tylko w tedy, gdy w MENU
ustawiona jest opcja "Au.1"

Regulacja jasności.
Miernik ma przycisk regulacji jasności i programowania na płytce wyświetlacza. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza powoduje zmianę jasności w cyklu zamkniętym: 3, 2, 1, Pro, przy czym cyfra 3 oznacza jasność maksymalną a „Pro” wejście w tryb programowania.

     
 

     
VTA 25Ne/14R w obudowie KM61.  wymiary obudowy: 36 x 72x 72mm,  otwór montazowy  32 x 68mm

 

Wentylacja: VTA25, przy prądzie 20A wydziela się moc 2W, co oznacza że zauważalnie nagrzewa się. Jeżeli amperomierza jest zamontowany w większej obudowie specjalna wentylacja nie jest potrzebna, natomiast w przypadku umieszczenia go w ciasnym pudełku należy zadbać o otwory wentylacyjne dla chłodzenia bocznika.

Podłączenie: na płytce amperomierza znajduje się bocznik (rezystor pomiarowy), który podłączmy szeregowo w przewodzie napięcia ujemnego zasilacza lub prostownika. Poniżej przedstawiono schemat typowego podłączenia amperomierza. Z uwagi na duży prąd jaki może przepływać przez amperomierz, połączenia bocznika z przewodami prądowymi należy wykonać bardzo starannie, najlepiej przez lutowanie, używając przewodu o przekroju minimum 2mm2. Na schemacie grubą linią zaznaczono połączenia prądowe gdzie wymagany jest taki przewód.Zalecany sposób łączenia bocznika z przewodami prądowymi. Po zalutowaniu połaczenia
nadmiar srebrzanki należy odciąć i zaizolować złacze np. koszulką termokurczliwą.
Schemat podłączenia VTA w ujemnej gałęzi prądu
w prostowniku do ładowania akumulatorów.

Programowanie
Miernik programujemy za pomocą jednego klawisza (SW ) umieszczonego obok wyświetlacza .
Programowanie pozwala na zmianę niektórych parametrów pracy miernika dotyczących sposobu  wyświetlania a także powrót do ustawień fabrycznych. Miernik ma dwa programowalne kanały pomiaru:
kanał 1, pomiaru napięcia zasilania oznaczony literą U i
kanał 2 , pomiar prądu oznaczony literą A.
Jeżeli chcemy zaprogramować parametry kanału woltomierza, miernik musi być ustawiony na pomiar kanału U i wówczas dłużej naciskamy klawisz SW aby wejść w tryb programowania. Podobnie dla kanału pomiaru prądu, miernik musi być ustawiony na pomiar A. Niektóre parametry np. automatyka przełączania kanałów jest ustawiana jednocześnie dla obu kanałów, niezależnie od tego który kanał programujemy. Inne np. korekcja wyświetlania jest programowana indywidualnie dla wybranego kanału.
Kanał pomiaru amperogodzin (Ah) nie ma MENU i możemy jedynie zerować jego wskazanie.
Wejście w tryb programowania:
Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. powoduje zmianę jasności w cyklu zamkniętym: 3, 2, 1, Pro.
Po pozycji "1" miernik wyświetli "Pro". Należy wówczas puścić klawisz, miernik wyświetli najpierw sygnaturę kanału a następnie pierwszą pozycję MENU czyli Au.* Teraz, każde krótkie naciśnięcie klawisza spowoduje przeskok do następnej pozycji MENU w kolejności przedstawionej w tabeli poniżej. Z lewej strony tabeli podano symbole jakie pojawiają się na  wyświetlaczu w trakcie programowania.

Zerowanie licznika amperogodzin
Ustawić wyświetlanie kanału amperogodzin (Ah) i dłużej nacisnąć klawisz. Wyświetlacz zacznie migać.
Jeżeli naciśniemy klawisz długo nastąpi wyzerowanie licznika amperogodzin. Naciśnięcie krótkie
nie zeruje licznika i pozwala na zmianę kanału.
UWAGA. Wejście do MENU powoduje również wyzerowania kanału Ah - licznika amperogodzin.


 
montaż miernika VTA (z wyświetlaczem 14mm) do przykładowej obudowy.
szablon L13A.
wymiary miernika VTA z wyświetlaczem 14mm (wersja L13A)


Cena : 59,00 PLN

  vta25ne_pdf.pdf