JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

DCU1 step-up
Przetwornica podwyższająca napięcie stałe DCU1

Zastosowanie:

  • Układy zasilania
  • Stabilizatory podwyższające napięcie np. z fotoogniw
  • Zasilanie diod LED

Właściwości:
  • Sprawność do 90%
  • Prąd wyjściowy maksymalny do 1.5A (zależy od różnicy napięć we/wy)
  • 9V, 12V, 15V, 24V, 48V typowe napięcia wyjściowe (dostępne od 5V do 66V na zamówienie)
  • Zabezpieczenie termiczne i prądowe .
  • Wymiary: 55mm x 44mm x 30mm


     DCU1 jest to uniwersalna przetwornica średniej mocy podwyższająca napięcie np. z 5V na 12V (DCU1/12V) lub z 12V na 24V (DCU1/24V). Zastosowany duży radiator umożliwia pracę przy prądzie wyjściowym do 1.5A i prądzie wejściowym do 3A. Ponieważ przetwornica nagrzewa się (przy większych prądach) należy zapewnić jej odpowiednią wentylację. Należy pamiętać, że przy podwyższaniu napięcia prąd pobierany ze źródła jest zawsze większy od prądu wyjściowego. Np. przy zmianie napięcia z 12V na 24V i prądzie wyjściowym 1A przetwornica ze źródła pobiera ok. 2.3A !

W zamówieniu należy podać napięcie wyjściowe przetwornicy: 12V, 15V, 24V lub inne w zakresie 6V do 66V .
Jeżeli nie jest to napięcie typowe, czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć.

Typowy oscylogram napięcia na wyjściu przetwornicy DCU1/24 dla: Uout=24V, Uin=12V, Iout=1A
Prąd pobierany ze źródła przez DCU1/24V dla prądu wyjściowego 0.5A, w funkcji napięcia wejściowego.
Sprawność przetwornicy DCU1/24V dla różnych napięć wejściowych.

Cena : 51,50 PLN

  Dane techniczne (ok. 240kB)