JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

VS2MTx2 woltomierz + 2 termometry, niezależne alarmy

 

  Zastosowanie:
 • Pomiar temperatury i napięcia w samochodach osobowych, ciężarowych,  kamperach, łodziach, lodówkach akumulatorowych itp.
 • Sygnalizacja akustyczna przekroczenia ustawionych progów temperatury i napięcia np. ostrzeganie o spadku temperatury poniżej 0C lub o rozładowaniu akumulatora.

 • Właściwości:
 • Pomiar napięcia zasilającego miernik (DC 7V - 37V)
 • 2 niezależne kanały pomiar temperatury C1 i C2
 • Pomiar temperatury od -25C do +99C
 • Niezależne, programowalne alarmy dla napięcia i temperatury
 • Alarm akustyczny z regulacją głośności , czasu trwania i opóźnienia włączenia.
 • Progi alarmów napięcia ustawiane w zakresie 0V do 37V co 0,1V.
 • Progi alarmów temperatury ustawiane w zakresie -25 do 99C co 1C.
 • Możliwa korekcja temperatury co 0,1C w zakresie +/-9.9C
 • 3 - stopniowa regulacja jasności wyświetlaczy.
 • Prosty sposób programowania i regulacji miernika 1 przyciskiem.
 • Automatyczna lub ręczna zmiana wartości wyświetlanej U / C 1/ C2
 • Tylko dwa przewody do podłączenia ( + / - )
 • Odporny na omyłkowe, odwrotne podłączenie.
 • Przeznaczony do pracy ciągłej.
 • Metalowa obudowa z podstawką (podstawka jest odkręcana)
 • Trwałe wyświetlacze LED 10mm
 • Dostępna wersja tablicowa z wyświetlaczami LED 14mm, 20mm lub 25mm


W zamówieniu prosimy o podanie  koloru wyświetlacza LED.  Jeżeli nie jest wybrany kolor, wysyłamy kolor wybrany losowo.

Opis:
  VS2MTx2 jest połączeniem woltomierza i 2 termometrów w jednym mierniku. Miernik posiada sygnalizator akustyczny który informuje o spadku napięcia akumulatora poniżej ustawionego dolnego progu (rozładowanie) lub o wzroście napięcia powyżej górnego progu alarmu. Podobnie dla kanałów temperatury jest sygnalizowanie przekroczenie ustawionych progów temperatury i miernik może np. sygnalizować spadek temperatury poniżej 0C lub wzrost powyżej 60C. Progi alarmu są ustawiane niezależnie dla każdego kanału pomiaru. W czasie trwania alarmu miernik wyświetla sygnaturę alarmu np. UL (za niskie napięcie) lub C1H (za wysoka temperatura w kanale C1).  W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie miernik wyświetla sygnatury alarmów po kolei.

Napięcie zasilające miernik jest jednocześnie napięciem mierzonym przez woltomierz. Elektroniczne czujniki temperatury są połączony z miernikiem przewodami o długości 2m (można przedłużyć do 3-5m).  Zmiana wskazań temperatura / napięcie , regulacja jasności oraz programowanie realizowane jest za pomocą przycisku z prawej strony wyświetlacza. Woltomierz zamknięto w estetycznej, metalowej obudowie pomalowanej czarnym lakierem proszkowym. Konstrukcja podstawki umożliwia zarówno postawienie urządzenia np. na blacie, jak i podwieszanie go np. pod półką. Podstawę można lekko wyginać uzyskując odpowiedni kąt nachylenia. Jesteśmy producentem tego miernika,  jest uruchomiony, skalibrowany i objęty pełną, 24 - miesięczną, gwarancją.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 6V8 - 37V (napięcie zasilania = napięcie mierzone)
Prąd pobierany: od 6mA do 35mA (zależy od napięcia zasilania  typowo ok. 12mA dla 12V)
Ilość odczytów / sek: 2 / sek.
Zakres pomiaru napięcia: 6V8 - 37V DC
Sposób pomiaru napięcia: pomiar uśrednionego napięcia DC
Dokładność pomiaru napięcia: +/- 0.5% +/- 1 cyfra
Zakres pomiaru temperatury: -25C / +99C  (dla obu kanałów)
Dokładność pomiaru temperatury: +/- 1C +/- 1 cyfra
Czujniki temperatury: elektroniczne na przewodzie 2m,  wymiar: 7mm x 25mm
Wyświetlacz: 3 cyfry LED 10mm
Kolor wyświetlacza: czerwony, zielony, niebieski lub żółty
Wymiary obudowy: 50 szer. x 21 wys. x 62mm. ( bez podstawki)

Wyświetlanie i przełączanie wskazań. Każde krótkie naciśnięcie klawisza powoduje zmianę wyświetlanego kanału pomiaru. Wyświetlenie zmierzonej wartości jest poprzedzone wyświetleniem sygnatury kanału:
-U-  kanał pomiaru napięcia
C1  pierwszy kanał pomiaru temperatury
C2  drugi kanał pomiaru temperatury.
A-U  tryb automatycznej zmiany kanału co 4 sek. Ta sygnatura pojaw i się tylko w tedy, gdy w MENU
ustawiona jest opcja "Au.1"
Miernik zapamiętuje ustawienie kanału i po ponownym włączeniu zasilania powraca do wyświetlania zapamiętanego kanału lub automatycznej zmiany kanałów. Wyjątek stanowi wystąpienie alarmu. Wówczas miernik przełącza się na wyświetlanie kanału zgłaszającego alarm i tak pozostaje aż do przełączenia klawiszem.
Dodatkowo, przy wyświetlaniu temperatury z kanału C1 prawa cyfra wyświetla literkę "c" na górze, a przy odczycie kanału C2 wyświetla literkę "c" na dole, co umożliwia rozpoznanie kanałów.
Literki te przestają być wyświetlane dla temperatur poniżej -9C (brak miejsca na wyświetlaczu). W trybie automatycznym wyświetlanie kanału może być poprzedzone sygnaturą (należy wówczas w MENU ustawić parametr " Si.1 "), lub bez sygnatury kanału ( " Si.0 ").
 
Regulacja jasności: Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. powoduje zmianę jasności w cyklu zamkniętym:  3, 2, 1, Pro. przy czym cyfra 3 oznacza jasność maksymalną a 1 minimalną. Puszczenie klawisza
gdy miernik wyświetla daną cyfrę (jasność) spowoduje jej zapamiętanie. Po "1" miernik wyświetla "Pro".
Puszczenie klawisza w tym momencie spowoduje wejście do MENU (programowanie), a dalsze przytrzymanie przeskok do jasności maksymalnej. Miernik zapamiętuje ustawioną jasność i po wyłączeniu zasilania do niej powraca.  Zmniejszenie jasności powoduje również zmniejszenie poboru prądu.

Podstawa jest przykręcana do obudowy. Odkręcenie jej i odwrócenie
o 180 stopni spowoduje że woltomierz można "podwiesić" np. pod półką.
Można również przykręcić inny uchwyt (śruby M2.5, rozstaw = 18mm)

Programowanie i opis miernika VS2MTx2  ok. 90kB

PROGRAMOWANIE: Jeżeli wejdziemy w tryb programowania w czasie gdy miernik pokazuje napięcie, wówczas zaprogramujemy alarmy dla napięcia, oznaczone UL (dolny próg alarmu) i UH (górny próg) oraz inne paremetry kanału pomiaru napięcia. Jeżeli miernik jest przełączony na pomiar temperatury w kanał C1, wówczas wejście w tryb programowania umożliwi nam ustawianie progów alarmu dla temperatury C1 oznaczone C1L i C1H.  Podobnie jest dla drugiego kanału temperatury. W trybie programowania progów alarmu dla temperatury, znak (-) dla temperatur ujemnych ustawiamy na pierwszej cyfrze z lewej strony.   Dla temperatur dodatnich zamiast + zapalana jest wtedy kropka. Niektóre parametry 

Oznaczenie progów alarmu - wyświetlane sygnatury:
UL - dolny próg alarmu napięcia, poniżej tej wartości włączy się alarm.
UH - górny próg alarmu napięcia powyżej tej wartości włączy się alarm.
C1L - dolny próg alarmu temperatury, poniżej tej wartości włączy się alarm w kanale C1
C1H - górny próg alarmu temperatury, powyżej tej wartości włączy się alarm w kanale C1
C2L - dolny próg alarmu temperatury, poniżej tej wartości włączy się alarm w kanale C2
C2H - górny próg alarmu temperatury, powyżej tej wartości włączy się alarm w kanale C2

Symbol  MENU KANAŁU POMIARU NAPIĘCIA  Ustawienie 
fabryczne
 zakres
ustawiania
UL  ustawianie dolnego progu alarmu [V]  11.5V  0.0 - 99.9 V
UH  ustawianie górnego progu alarmu [V]  15.0V 0.0 - 99.9 V
- - -  wyjście z MENU    
AL.1  włączenie / wyłączenie alarmu: AL.1 = alarm włączony  AL.1  AL.0 / AL.1
bu.2  głośność buzera: b0, b1, b2 (b0 = buzer OFF) ***  bu.2  bu0 / bu1 / bu2
Au.1  automatyka przełączania kanałów (1 = auto ON) ***   Au.1  Au.0 / Au.1
Si.0  wyświetlanie sygnatury kanału w trybie auto (1 = ON) ***  Si.0  Si.0 / Si.1
- - -  wyjście z MENU    
dEL  opóźnienie włączenia alarmu [sek] (max. 3 min. 20 sek.) 6 sek. 0 - 199 sek
dur  czas trwania alarmu [sek] (0 = alarm ciągły) 120 sek.  0 - 199 sek 
- - -  wyjście z MENU    

Trzy pozycje MENU oznaczone gwiazdkami " *** "  są  wspólne dla wszystkich kanałów i mogą być zmieniane z dowolnego MENU.  W MENU kanałów pomiaru temperatury dochodzi dodatkowo jedna pozycja - korekcja wskazań temperatury, którą możemy ustawić w zakresie +/-9,9C. Poniżej  przedstawiono MENU dla kanału C1. MENU dla kanał C2 jest identyczne.

Symbol  MENU KANAŁU POMIARU TEMPERATURY C1  Ustawienie 
fabryczne
 zakres
ustawiania
C1L  ustawianie dolnego progu alarmu [C] +2 C  -99C / +130C
C1H  ustawianie górnego progu alarmu [C]  +55 C -99C / +130C
- - -  wyjście z MENU    
AL.1  włączenie / wyłączenie alarmu: AL.1 = alarm włączony  AL.0  AL.0 / AL.1
bu.2  głośność buzera: b0, b1, b2 (b0 = buzer OFF)  ***  bu.2  bu0 / bu1 / bu2
Au.1  automatyka przełączania kanałów (1 = auto ON)  ***  Au.1  Au.0 / Au.1
Si.0  wyświetlanie sygnatury kanału w trybie auto (1 = ON)  ***  Si.0  Si.0 / Si.1
- - -  wyjście z MENU    
dEL  opóźnienie włączenia alarmu [sek] (max. 3 min. 20 sek.) 1 sek. 0 - 199 sek
dur  czas trwania alarmu [sek] (0 = alarm ciągły) 30 sek.   0 - 199 sek 
cor  korekcja dla kanałów temperatury + / - 9.9C
- - -  wyjście z MENU    


Porównanie wielkości VS2MTx2 i pudełka zapałek

W zamówieniu prosimy o podanie  koloru wyświetlacza LED. Jeżeli nie jest wybrany kolor, wysyłamy kolor wybrany losowo.Cena : 83 PLN

  vs2mtx2.pdf