JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

Woltomierz samochodowy VS2MTx2 + 2 kanały pomiaru temperatury

VS2MTx2 jest połączeniem woltomierza i 2 termometrów w jednym mierniku. Miernik posiada sygnalizator akustyczny który informuje o spadku napięcia akumulatora poniżej ustawionego dolnego progu (rozładowanie) lub o wzroście napięcia powyżej górnego progu alarmu. Podobnie dla kanałów temperatury jest sygnalizowanie przekroczenie ustawionych progów temperatury i miernik może np. sygnalizować spadek temperatury poniżej 0C lub wzrost powyżej 60C. Progi alarmu są ustawiane niezależnie dla każdego kanału pomiaru. W czasie trwania alarmu miernik wyświetla sygnaturę alarmu np. UL (za niskie napięcie) lub C1H (za wysoka temperatura w kanale C1). W przypadku wystąpienia kilku alarmów jednocześnie miernik wyświetla sygnatury alarmów po kolei.