JS Elektronik
ul. Wolumen 6/43
01-912 Warszawa

tel: (022) 245 09 62
kom: 501 014 418

biuro@jsel.pl biuro@jselektronik.pl

CTV termometr / woltomierz

 


Właściwości: (Termometr / Woltomierz CTV)
  • Dostępne 2 wersje miernika: bez alarmu i z alarmem (wersja /AL)
  • Pomiar temperatury od -25C do +99C)
  • Pomiar napięcia zasilającego miernik (DC 6,8V - 37V)
  • Niezależne, programowane alarmy dla napięcia i temperatury (wersja /AL)
  • Regulacja głośności alarmu (wersja /AL)
  • Trwałe wyświetlacze LED o wysokści 10, 14, 20 lub 25mm.
  • Regulacja jasności wyświetlaczy.

Zastosowanie:
  • Pomiar temperatury i napięcia w samochodach, łodziach, lodówkach akumulatorowych itp.
  • Sygnalizacja akustyczna przekroczenia ustawionych progów temperatury i napięcia (wersja  AL).

Opis: CTV jest połączeniem woltomierza i termometru w jednym mierniku. Pozwala to na umieszczenie go w przyrządach gdzie nie ma miejsca na dwa mierniki. W zależności od ilości wolnego miejsca do montażu, możemy wybrać wyświetlacze o wysokości 10mm, 14mm, 20mm lub 25mm.  Miernik można zamontować bezpośrednio w urządzeniu docelowym (np, za pomocą "zestawu montażowego, lub w osobnej obudowie.  Napięcie zasilające miernik jest jednocześnie napięciem mierzonym przez woltomierz. Czujnik temperatury jest połączony z miernikiem przewodem. Wersja miernik z alarmem ma wbudowany sygnalizator akustyczny (buzer) i może sygnalizować przekroczenie zaprogramowanych progów napięcia i temperatury. Np. przy ustawieniu dolnego progu temperatury na 0C będzie sygnalizował spadek temperatury poniżej 0C. Podobnie gdy ustawimy próg górny np. na 45C sygnalizacja włączy się po przekroczeniu tej temperatury. Zmiana wskazań temperatura / napięcie , regulacja jasności oraz programowanie realizowane jest za pomocą przycisku z prawej strony wyświetlacza.  


DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 6V8 - 37V DC
Prąd pobierany: od 6mA do 45mA (zależy od napięcia zasilania)
Ilość odczytów / sek: 2 / sek.
Zakres pomiaru temperatury: -25C  do +99C
Rozdzielczość pomiaru temperatury: 1C
Dokładność pomiaru temperatury +/- 1C +/- 1 cyfra
Czujnik temperatury: elektroniczny na przewodzie 1,5m.
Zakres pomiaru napięcia DC: 6V8 - 37V DC
Rozdzielczość pomiaru napięcia: 0,1V
Dokładność pomiaru napięcia: +/- 0.5% +/- 1 cyfra
   
Wyświetlacz: 3 cyfry LED 10, 14, 20 lub 25mm
Kolor wyświetlacza: zależy od wielkości LED i obudowy.
Wymiary LED 10mm: 47 szer. x 18 wys. x 51mm.
Wymiary LED 14mm: 59 szer. x 23 wys. x 51mm.


Zmiana wskazń temperatura / napięcie: Każde krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wskazań temperatura / napięcie /. Wskazanie napięcia poprzedzone jest wyświetleniem literki "- U -" , a wskazanie temperatury literką "- C -". Dodatkowo, przy wskazywaniu temperatury świeci się ostatnia kropka z prawej strony. Ustawienie wskazań zostaje zapamiętane.


ALARM: Miernik CTV/AL potrafi sygnalizować (sygnałem akustycznym) przekroczenie zadanych progów temperatury i napięcia. Są po dwa niezależnie ustawiane progi dla temperatury i dla napięcia. Przykładowo dla napięcia  dolny próg oznaczony - UL i górny oznaczony UH.  Przy rozładowaniu akumulatora alarm włączy się gdy napięcie spadnie poniżej ustawionej wartości dolnego progu lub, w przypadku ładowania akumulatora, po przekroczeniu  górnego progu napięcia. Funkcja ta może być przydatna również   przy segregowniu elementów elektronicznych np. diod zenera, baterii itp. Przy ustawianiu progów należy pamiętać że próg górny UH musi mieć większą wartość niż dolny UL. Próba błędnego wpisania powoduje wyświetlenie błędu.


Regulacja jasności: Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza spowoduje zmianę jasności wyświetlacza. Są 3 poziomy jasności i wygaszenie oznaczone jako -0-. Przytrzymanie wciśniętego klawisza powoduje ich zmianę w cyklu zamkniętym tz. po dojściu do minimum nastąpi powrót do jasności największej. Miernik zapamiętuje ustawioną jasność i po wyłączeniu zasilania do niej powraca. Gdy miernik jest w trybie wygaszenia to jednokrotne naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie wartości mierzonej na ok. 2 sek. i powrót do stanu wygaszenia.  Żeby powrócić do ciągłego wyświetlania należy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk.


Montaż:  Miernik można zamontować w osobnej obudowie lub bezpośrednio w urządzeniu z którym współpracuje. Do miernika dołączone są śruby i tulejki. Dodatkowo (nie ma w komplecie) oferujemy zestaw montażowy czyli płytkę z szarej pleksy  śruby, tulejki + szablon ułatwiający wycięcie otworów w obudowie.

PROGRAMOWANIE: Miernik w wersji z alarmem ma możliwość zaprogramowania niektórych parametrów. Przytrzymanie wciśniętego klawisza powyżej 2 sek. powoduje zmianę jasności w cyklu zamkniętym: 3, 2, 1, 0, Pro. Po pozycji "0" miernik wyświetli "Pro". Należy teraz niezwłocznie puścić klawisz, miernik wyświetli wówczas pierwszą pozycję MENU czyli "OFF".


MENU
Wyświetlany symbol Funkcja
OFF wyłączenie alarmu
on włączenie alarmu
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
CL ustawianie dolnego progu alarmu
CH ustawianie górnego progu alarmu
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
SLO opóźnienie włączenia alarmu
FAS alarm bez opóźnienia
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
SHo alarm krótki, trwa 2min.
PEr alarm długi, trwa do wyłączenia
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
b0 wyłączenie buzera (sygnalizatora)
b1 głośność sygnalizatora mała
b2 głośność sygnalizatora średnia
b3 głośność sygnalizatora większa
--- wyjście z MENU bez zapamiętywania
bE0 wyłączenie sygnału klawisza
bE1 włączenie sygnału klawisza
W trakcie poruszania się po MENU zauważymy że niektóre opcje są podświetlone jaśniej inne ciemniej. Jaśniejsze podświetlenie oznacza opcję aktualnie aktywną.instrukcja CTV/AL  ok. 130kB
Cena : 49 do 69 PLN